Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 473

meer met de Staaten te handelen ; doch Gelderland, Friesland en Overijsfel, als mede Stad en Lande, konden hier toe niet verftaan» waarom het agterbleef. Hij kreeg , egter , geen nader gehoor , en vertrok met het bekomen antwoord na Braband, tot de Grenzen begeleid door Soldaaten , om hem tegen de onbefchoftheden des Gemeens te dekken. Doch , eer hij vertrok, hadt hij een bijzonder mondgefprek met Maurits: en 'er is'er, die denken, dat de Onderhandeling heimlijk is voortgezet door middel van eene Dame. Men deedt, van tijd tot tijd , openingen, om een tweede liefland te treffen. De vijandJijkheden waren ook, in 't voorjaar, van weinig beduidenis, zich bepaalende tot eenige fchutgevegren tusfchen de wederzijdfche Partijen in Braband, in Vlaanderen , en verder op de Grenzen (*);

De dood des Konings van Spanje, Philips den ] III, welhaast gevolgd van die des Aardshertogs Al- 1 bertus (f), bragt ook desgelijks veel toe, om de Krijgs- \ verrigtingen met min ijvers voorttezetten. Philips ' de IV. volgde zijnen Vader op , den ouderdom \ van zestien jaaren bereikt hebbende , en de Aardshertogin Izabella vondt zich thans alleen aan 't

hoofd

(*) Van den Sande, VI. B. bl. S8. Aitzema , I. bl. 17. Wassenaar Hifi. Verh, I. D. f. 20-22. 74. 75. Wagenaar Vaderl. Hifi. x. D. bi. 420. Capellk I 11 Ï65.

(t) Philips ftierf op den 3r. van Lentemaand , en Albertus den 13. van Hooimaand, V.DeeLn.St. M

Maurits*

)ood van 'iiilips

'en 111.

n den Vardsherog Al-

ertus.

Sluiten