Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

478

GESCHIEDENIS

Maurits

spinola':

mislukt beleg vni Bcfgen ep Zoom

van Spanje hieldt hem fleeds op den tuil met het Huwelijk tusfchen zijn Zoon en eene Dogter van Philips d;;n lil. Hij maakte zich daar door de fpeelbal en fpot van geheel Europa. In eene Klugt, te Brusfel geipeeld, werd een Bode ingevoerd, tijding brengende, dat 'er een groot Leger in aampgt was , om Frederik te onderfteunen. De Koning Van Deernmarken moest aan 't zelve honderdduizend vaten Boter, de Hollanders honderdduizend Haringen, en de Koning van Engeland honderdduizend Ambasfadeurs leveren (*),

; De Ingezetenen der Ooftenrijkfche Nederlanden verbijsterd door den glans van zo veele rchitterende ' yoordeelen , begonnen die der Verèintgde Gewesten ■ te veragten. Spinola hadt, om dc Staaten te verbaazen, eenen gewigtigen Krijgstocht ondernomen, en 't oog op Bergen »p Zoom gèQagen. De vermeefterin* dier Stad zou hem den weg baanen na Zeeland, en het bemagtigen van Lillo, 't welk de vaart O? Antwerpen belette, gemaklijker maaken. Om de onzen te misleiden , zondt hij Graaf Hendrik van den Berge na Kleefsland, die Goch veroverde. Maurits deedt, tot dekking der gedreigde Plaatzen, Hét meerendeel der Bezettinge uit Bergen op Zoom trekken. Spinola , ziende dat zijne Krijgslist boven hoop gelukte, vaardigde Vei asco zï,om SteenIer gen aantetasten , 't welk zich terllond overgaf. 1 Dan

(») Bougeant Hift.lTenph.lM.66.^0. LeVassor, Liv.XVII.p. =38.243. Capelle, I.t>l,i?3-2°'-

Sluiten