Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN.

479

Dan de aanval op deeze Stad deedt de onzen natuurlijk voor Bergen op Zoom vreezen, en zij 'hadden gelegenheid 5 om 'er manfchap en leehogt in te brengen. Door deezen onderhand bleef de Stad behouden. Vergeefsch belegerde Spinola dezelve; de aanvallen, welken hij behondt, en de uitvallen, die hij moest verduuren, waren zo bloedig, dat hij zich genoodzaakt vondt, het beleg optebreeken , naa 'er bijkans vier maanden verkwist en meer dan twaalfhonderd man verlooren te hebben. Ondanks dit verlies , durfde Spinoia den Prins van Oranje tot een geregelden Veldflag uitdaagen. Men wil, dat deeze daar op zou gezegd hebben: s, Mijn oogmerk was , ,, Bergen op Zoom te ontzetten : ik ben voldaan: ,, het winnen van een Veldflag behoort niet tot mijn „ plan (*)."

Veel tot deeze gelukkige gebeurtenis bragt toe de aankomst des Graaven van Mansfeld en des Prinfen van Brunswijk. Die twee Oorlogslieden, uit de Palts verdreeven , hadden met het overfchot huns Legers Frankrijk ontrust. Don Gonzales de Cordua hadt hun bij Ficury, in 't Graaffchap Namen , flag geleverd, waar de Hertog van Brunsrvijk een arm verloor. Zij waagden het, een vijandlijk Land doortetrekken, en voegden zich bij het Leger der Staaten, die de overgebleevenen in foldij namen. De verloshng van Bergen op Zoom en het hemeemen

vaa

(*) Mem. de Fred, Fleurj, p. 8-16". AlTZEMA, I. bl. 117 w—-125. Capelle, I. bl. 93. 97.

M 4

Mauritj.

Voorfpoed der S'aatfche Wapenen.

Sluiten