Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 483

in banden, 't geen hun ten herken fchutsmuurftrekte regen de Keizerfchen en Spaanfchen. Mansfeld, door Frankrijk geholpsn en aan 't hoofd eens nieuwen L&rers geplaitst , hieldt het nog eenigen tijd tegen het Huis van Ooftenr'ik: altoos gehagen, maar altoos na den ftag vree;lijker, deedt hij dieMogenheid beeven, tot dat hij, in den jaare MDCXXVI, door eene Longeziekte fchieüjk werd weggerukt. Hij was zeker een onverwinneüjk Veldheer geweest, hadt hij heter Legermngt onder zijn bevel gehadt; en een groot Man, hadt hij de Regten der Menschlijkheid beter in agt genomen ! Ongetwijfeld was hij een Held, wanneer die naam voegt aan vernuft, geduld, en de gelukkige bekwaamheid, om nieuwe Legers op de been te brengen (*).

(*) Mem de Fred. Heury , p. 18. Aitzkma, I. D. bl. 230. Puffend, de reb. Suec. Liv. I. Sect. 42. Capelle Gedenkf. I. bl. 109.177. IÜ5.191.226. 229. Bou>

ceant , LiV. II.

Maurits.

Sluiten