Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«fe GESCHIEDENIS

"M ts

in'tgs rust bezit der Oppermagt.

£*) BrandtRegtspl. Carleton, III. p. 297. 342.404,

Zevende T ij d p e r k.

Zantenzwetring der Zonnen van Oldenbarneveld

tegen Maurits. Verdrag met Frankrijk en

Engeland. Beleg van Breda. Dood en

Charafter van Maurits. Staatsled uur en

Geldmiddelen. Krigsmagt. Voortgang

der Oost- en West-Indtfcne Maatfchappije.

Godsdienst. ■ Zeden. Kunsten , IVee.

tenfchappen en Ontdekkingen.

j^cmoN Maurits zonder tegenkanting de vrugten van zijn befiaan plukte, was zijne magt alleen op vrees gegrondvest. Op den eigenlten dag der dDodftraffe van Oldenbarneveld zag men eenige Verzen aangeplakt, vol verwijts, en 't ontbrak niet aan Schriften , ce haatlijkheid deezes bedrijfs met eigene en zeer zwarte kleuren fchilderende. Middelen, zeer gefchikt , om het Volk tot ophand aantezetten tot het herkrijgen der verloorene Vrijheid ; en , gelijk in één derzelven ftaat, ., den Engel'schman,die ., de Eerokkeners en Werktuigen der Dwinglandije ,, onderfteunde, in zijne fchulptedoen kruipen (*)." Maar alle deeze beweegenisfen hielden bijkans zo fchielijkop, als zij onrftonden. 't Gezag van Maurits

en

Sluiten