Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 48?

En, niet in ftaat, te midden van zo veel hartzeers, zijne driften te bedwingen , was hij bedagt op geweldige en bloedige aanflagen, gemunt tegen den Man, dien hij voor den Berokkener hieldt der rampen, zijn Huis treffende. Groeneveld , wijs, zagt, en gemaatigd van aart, verzette zich , in "t eerst, tegen die gevaarlijke ontwerpen van wraakneeming; maar, ziende , dat alle zijne tegenkanting vrugtloos was, liet hij zich door zijn Broeder overhaalen , en tradt niet , dan met wederzin , in de Zam;-nzweering. Stoutenburg alleen nam aan, het uittevoeren.

Van alle onderr.eemingen der Menfchen zijn 'er geen gewigtiger en moeilijker dan Zamenzweeringen. Men heeft veele Vorften zien vallen door de hand eens Moordenaars, dewijl een geweldige gemoedsdrift iemand tot een Geestdrijver kan maaken, en een Mensch, die zijn eigen leeven niets agt, gereedlijk meefter is van dat zijns Naasten. Maar, wanneer 'er eene Zamenzweering plaats heeft, waar in verfcheidePerfoonen deelen, moet het Hoofd, behalven de drift, welke hem aanzet, eene groote maate van verftand, beleid en voorzigtigheid bezitten, en het zijnen Medeftanderen aan geene kloekberaadenheid en beproefde trouwe ontbretken. Ontelbaare kleinig'ieden zijn 'er noodig tot het wel gelukken, en het bestberaamde Plan kan door de geringde omftandigheid in duigen

fpatten. In een tijd, dat 'er veelen misnoegd

waren over de Regeering , viel het niet moeilijk, Peifoonen te vinden , gereed om deel te neemen in een ontwerp van wraakneeming. De voornaamften

wa-

Maatregels der Zamenzweeringe-

Sluiten