Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

483

GESCHIEDENIS

Maurits.

waren Adriaan Adriaanszoon van Dijk , ge\Vè° zen Geheimfchrijver van Bleiswijk ; David Koornwinder, die het zelfde Ampt te Berkei, eene Heerlijkheid der Vrouwe van Oldenbarneveld, bekleed hadt; Adriaan van der Dussen, gehuwd met eene Dogter van Elias van Oldenbarneveld, Penhonaris van Rotterdam , en Broeder van den Advokaat ; Kors Janszoon van Alphen , Haringkooper te Rotterdam ; Hendrik Slatius , geweezen Predikant te Bleiswijk ; en zijn Zwager, Kornelis Gerritszoon van Woerden , Schrijnwerker te Rotterdam. Koornwinder en van der Dussen waren Roomsch-, en alle de anderen Remonflrantsch'

gezind. ■ In 't eerst beraamde men, den Prins,

bij het doortrekken van Rotterdam , te overvallen , en, vervolgens , hem te Rijswijk omtebrengen. Dewijl niemand der Zamengezwoorenen eenen zo gevaarlijken aanflag in perfoon durfde onderneemen, werden zij teraade, den uitvoer toetevertrouwen aan Lieden , daar voor ^betaald. Zesduizend Guldens rekenden zij noodig te hebben, en haalden , met veel moeite, Groeneveld over, om, op zijn naam, die fomme van verfcheidene Perfoonen onteneemen. Van Dijk werd dit Geld vertrouwd. Hij helde het oogmerk, met ce belooning, voor aan Jan Blansaart, Saaywerker te Leyden , een jongeling, die, nu en en dan, in de heimelijke Vergaderingen der Remonjiranten predikte: deeze deedt 'er opening van aan zijn Broeder , Abraham Blansaakt, en Willem Parthy.

Hen-

Sluiten