Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 491

Zeldzaam ziet men eene Zamenzweering gë'ukken, welke zo zamengeheld is, en waar toe zo veele Perfoonen noodig zijn. Men moge de Vervolgers haaten , de liefde tot het leeven is nog herker dan die haat , of het oordeel doet de drift bekoelen , of het geweld der drift verblindt het oordeel. De wreedheid des bedrijfs, de grootte des gevaars , de hoop op belooning, en de minde omftandigheid zelve kan de onverfchrokkendhen doen waggelen. Daarenboven waren de Arminiaanen , bij welken men zich vervoegd hadr, de gefchikte Perfoonen niet tot het volvoeren van geweldige aanflagen. Men mogt onder hun eenige heethoofden vinden , door vervolging verbitterd; doch hun grondregel, om zich aan de Regeering te onderwerpen , en tegen de Dwinglandij niets te werk te. fteilen , dan bidden en verdraagen , was geenzins gefchikt , om ijveraars te maaken. Kon men verwagten , dat Regeeringsperfoonen, die, op een tijd, dat zij een wettig gezag bezaten, zo gereed hunne Waardigheden hadden afgedaan, toen bloedige oproeren zouden aanregten? Aan welke onheilen helden zij zich niet bloot, indien de kans hun tegen liep ? Gelukte het hun in eenige Steden , waar hunne Partij de fterkfte was, dan hondt 'er een Burgerkrijg uiitebarsten , en de Vijand, reeds aangemoedigd door den voorfpoed der eerde Veldtochten, zou zich daar van bediend hebben in een Land, verzwakt door inwendige verdeeldheden. Voeg hier nevens, dat het verloop van tijd , zints de laatde omwenteling, het eerde vuur der drift N a ver-

Maürits.

Onvoorzigtigheid der Zamenz weerder«n.

Sluiten