Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 493

der Aanbrengeren , zich nog eenige Matroozen bevonden , tot denzelfden aanflag gehuurd, bezetten; deeze werden overvallen, en, met Cornelis Gerritszoon van Woerden , in he^tenis genomen. Van Dijk , die zich, in den Helm, bij het Koffer bevondt, maakte zich , op 't hooren van onraad, weg. Hij gaf kennis van 't ontdekte verraad aan Stoutenburg, en deeze aan zijn Broeder Groeneveld , waarop zij beiden de vlugt namen.

Op de verklaaring der vier Gevangenen , werden alle de toegangen van den Haage. met gewapende Schutters en Soldaaten bezet , om de fchuldigen of verdagten het vlugten te beletten. Van der Mijle en eenige anderen werden gevat; doch, eerlang, op de duidelijkfte blijken hunner onfchuld , ontflagen. Men helde groote Geldfommen op 't lijf der genen , die , uit de belijdenis der Gevangenen , gehouden wierden voor deelhebbers aan den toeleg, onderwelken ook de geweezene Predikanten Cornelis Gestekanus en Gerard Velsius zich bevonden ; doch, gelijk naderhand bleek , 'er geen deel aan hadden. Aan de Bevelhebbers der Grensheden en aan de Staaten der andere Gewesten werden Brieven afgezonden, met verzoek en bevel, om op de fchuldigen te letten , en ze in hegtenis te neemen. Diergelijke Brieven werden ook afgevaardigd aan de Gezanten of Rehdenten en Agenten buiten 's Lands. In deeze werd de Zamenzweering meest eenigen Remonftrantfehen Predikanten , en anderen van dien Aanhang , ten laste gelegd. De ijverigfte Contra-ReN 3 mon*

MAÜRITf;

Sluiten