Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4v+

GESCHIEDENIS

monjlranten bedienden zich vsn die gelegenheid, om ftuttne Ptiraje ai breuk te doen. De fredikltoelen daverden van de Zamenzweering. De Remonftranten kreet men uit voor Landverraaders en Priulenmoorders. Dit wrogt zo fterk op het Graauw , dat de Remonftranten op veele Plaatzen huns lijfs niet veilig fcheenen. Zij wisten , in 't wilde van dit gefciireeuw, niet, wat zij van hunne Eeeraars denken zouden. De verflagenheid der Gemeenten was zo groot, dat, door 't ganfche Land, de Vergaderingen ftil honden. Hier uit fproot een groot verloop onder de Broederfchap. Veelen , die het verveelde, met gevaar van boete , ter Preeke te gaan, liepen, de Zamenzweering ten voorwendzel neemende , tot de Contra- Remonftranten over. De eenvoudigenen iigtgeloovigen volgden dit voorbeeld. Anderen waren vol agterdenkens. Dan de Tijd, de Moeder der Waarheid , heeft deeze blaam, bij alle Onzijdigen, van de Remonftranten afgewist (*).

Van Dijk werd, te Hazertswoude, betraptin Boe. ren-kleeren, na den Haag gebragt, en ondervraagd.

Hij

(*) Men zogt meermaals , om hun zwart te maaken, dit haatlijk bedrijf te vetleevendigen ; dan de laatfte poogingen zijn zo wel afgeweerd door de Hoogleeraaren J. Krighoüt , A, van der Meersch, en den Remon/ïrant. fchen Rotterdamfchen Leeraar C. Nozeman , in een en ander Stukje, in de jaaren 1774 en 1775. dstdePartijzugt en Laster zich moeten fchameu. Zie Regenb. Hift. der Remtnftr. II. D. bl. 363.

SliUItlTS.

Van Dijk gevat.

Sluiten