Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Frankrijk.

czt GESCHIEDENIS

konden ziine eifcben niet voldoen. Men wfl, datf n zi.z-:: «legtsis:; . e=-s c-rcr-iii vsi vcrer.et hem aan de dagen no Ou>KHiAk. neveu> deedt t* rogge denken, en dit zeggen afpectre: Ttem dt mr diH:rJ:r;: Ur'S-:. > R^i G-' J> ra '"' * 'tetmtmckU *nder C*>

Eén eer §roo:e Sraaisregekn van OrpWifiPr w-z vr:? jtwe-: , ec-e maare verreis bet Hof Tan Frmmkrijk te onderbeden. Maar, behaW

-i.-.irtz "ii: :? ée" -= ':-.±:iii..zz \zz i:z H;:\ v:re: b=: reien van klir.a orer dc r^iibmddingen der Frmmfcbe Schepen in Eanf en Imdiéi cve: de poerde::.. n:::^:rd. :~ K~gibeb:=::=:i toetcichikken aan de Oproerige» in RtcbeOe esaLsm; i.5 -=ie :v:: v=::.z=:ic bxienicGcfcbE:* - . 1 .... lizi-zz-i v.r. v=:-.vi;ier:zèe bsiien te : _-=.v.:V. . :c .e: :—va den S-it te vergeeten: dewip de Gtuistelmgen, dxFrcmkri k nzuzziz, ;ee-:iiwii-he:_ e<n:e-; tzazSps»* verkogt waren. Om de vriendfchap van frmmkrijk weeë: ie w.-zes, z:zir_ de Suilen, t:j be: eL-dizti ia Leiuzds , een r-bie-gewcca Gezanncbsp derwaards; doch bet Wijkt niet , dat zq veel meer, c__ vreorie-; weierD"-:en Me:

(•) Cjiou Cedeakfckr. L bL 85.131. a44.a6f.agk

-ei. 1? '-. :: r • :::-

Cf) Wabuuul rmdaUBtf.*. D.U. 425. 4»**

Sluiten