Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. $or>

Schoonzoon , den Keurvorst Paltsgraaf, in deszelfs Waardigheden en Goederen te doen herftellen. De Koning ftondt den Staaten toe, zesduizend Man in zijn Koningrijk te werven, die door den Koning betaald zouden worden; mits heinde Staaten, naa het eindigen des Oorlogs, 't zij door eenen Vrede , of door een langReftand, de uitgefchootene penningen voldeeden. De Staaten verbonden zich, den Koning, in gevalle men hem, in zijne Rijken, dén Oorlog aandeedt, met vierduizend man te zullen onderfteunen , te betaalen door de Staaten , die ook , naa het eindigen des Krijgs, hun verfchot van den Koning zoudente rug ontvangen. Daarenboven deedt de Koning twaalfduizend man werven , die onder den Graaf van Mansfeld zouden dienen , om de Palts te herwinnen. Mansfeld zelve , na Engeland overgehooken , om deeze werving te bevorderen , kwam voor Calais; doch 't werd hem geweigerd, met zijn Volk aan land te komen : hij wendde na Zeeland, waar bij foortgelijke zwaarigheden ontmoette. Terwijl men deezen zogt uit den weg te ruimen , hierf het Volk, door ongemak, op de Schepen in grooten getale. Men helt vast, dat 'er niet meer dan een derde overgebleeven was, toen zij , eindelijk , verlof kreegen , den voet-aan land te zetten, daar ze nog meest verliepen, of onder de zesduizend man, te vooren geworven, geftoken werden (*).

Mau-

(*") Aitzema, I. bl. 278. Capelle Gedenkf.h bl.325. 337- 35a-

O 3

Mabrits.

Sluiten