Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5i« GESCHIEDENIS'

•VTaurus

dood.

Maurits leefde niet lang genoeg , om de vrugten deezer twee Verbintenisfen te plukken. Naa Gennip weder ingenomen, Kleeve bij Verdrag herkreegen, en de verlosfing van Breda vrugtloos beftaan te hebben, waagde hij eenen aanflag op Antwerpen, en hadt reeds twaalfhonderd man als Spaanfchen gekleed , om de Boeren te misleiden gefchikt, tot bij de Stad gezonden. Zij beklommen , bij nagt , de Wallen; doch werdén ontdekt, en afgeweezen. Dit mislukken deedt het hartzeer van den Prins fterk groeijen. Hij-keerde, zieklijk, naden Haag, in't najaar, en zukkelde den ganfchen Winter; met het voorjaar nam zijne kwaal, gepaard met eene verftopping' in de Lever , toe, tot dat deeze hem , in 't achtënviji'tigfte jaar zijns ouderdoms , op den dtieentwintigften van Grasmaand des jaars MDCXXV,

wegrukte. Bosebman , geweeze Voorzitter

op de Synode te Dordrecht, ftondt hem bij in zijn uiterfte , en verklaart in zijn verhaal van 's Prinfen affterven, dat hij , met berouw, over zijne zouden , met een voorneemen ter verbeteringe , en met de hoop op vergeevinge, gevestigd alleen in deverdienften des Heilands, overleden is : verklaarende , dat men aan zijne zalige verrijzenisfe niet te twijlelen hebbe (*).

Het ftaat den Gefchiedfchrijver, het ftaat niemand vrij . hier over zo beflisfend te fpreeken. De Gefchiedkunde befchouwt en beoordeelt hunne daaden.

En,

(*) AlTÏEMA , I. bl. 375. 385»

Sluiten