Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 513

nen hadt, was hij de vrolijkheid zelve , deedt de la Caze uitgeleide, en beval zijne Pages hem te lichten en t-huis te bezorgen (*).

Schoon Maurits altoos in den ongehuwden haatleefde, was hij, gelijk wij reeds , in 't voorbijgaan, gezien hebben, verre van onverfchillig voor dcSexe: een zwak, hem met de groothe Melden gemeen: en, tot zijn lof, wordt getuigd, dat hij , 't welk vaak anderen gebeurde, geene gunstige gelegenheid , om den Staat te dienen, heeft laaten voorbijglippen , ter voldoening van zijnen lust. Verfcheide Natuurlijke Kinderen, bij eenige Vrouwen verwekt, liet hij naa (f). Bovenal deelde in zijne liefde Jonkvrouwe van Mechelen , gefprooten uit Adelijken Stamme in Braband. Men wil zelfs , dat hij, indien Frederik. Hendrik, zekere verbintenis, hemvoorgeflagen , niet hadt aangegaan , op het punt geftaan hebbe,om haar te trouwen, en zijne Goederen en Tytels overtebrengen op de twee Zoonen , bij haar verwekt,

Wil-

(*j Aubery Mem. Art. Maurice.

(\\) Een Lofredenaar des Prinfen van Oranje fchrijfc, „ dat Maurits het ongehuwde leeven verkoos , of om „ het vermaak, dat hij in de verandering vondt, of om de „ grootheid van zijn Huis te bewaaren: doch 'erwas gee„ ne Schoonheid , 't zij Weduwe of Jongedochrer , op

welke hij 't niet toelag: 't geheim dekte altoos de over,, treeding." La Pise , p. 809. Men vergelijke dit bij da voorheen opgetekende ontdekking van Uitenbogaard , b!» 4.38 van dit Deels

O 5

Maurits.

Sluiten