Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«r/6 GESCHIEDENIS

Maurits.

waren menigmaal verlegen, hoe zij de zaaken zouden redden (*).

Niet vreemd is het , derhalven, dat niemand de hem der Vrijheid durfde laaten hooren. Zij fprak alleen in 't hart van eenigen haarer Liefhebberen, en in afgezonderde gezelfchappen. 't Moet ons verbaazen, dat een Gehkrsch Ldelman, toen nog jong, en dien wij;, vervolgens , eene aanmerkelijke rolle zullen zien fpeelen , in den jaare MDCXXUI. de volgende bedenkingen in zijne Ccdenkfchrihen plaatste : Synde de haet van Stadholder van Gelderland „ aityd geweest van grooten aenhene ende autoriteyt, „, ende nu , in de perfoone van zyne Excellentie , door de civile factiën vermeerdert, fal, naa doode vanfyq Exctie, bedencklyk fyn, aen wiendefelve „ ivederomme te vergeeven zij; indien men daer toe ., neemt Prins Hendrik, ofte een Heer van het Huis „ van Nasfouw, is te beduchten , dat de autoriteyt „ fal geufurpeerd worden tot nadeel van onfe Liber„, teyt ende,Privilegiën, ende, foo niethereditarie, „ immers foo herk en vast gebonden worden aan de „ Nasfouwfche Heeren, (die oock over bet Krijchs'., v! lek en de andere Provintien 't mestte gezagh „ hebben) dat men haer geen wetten zal kunnen hel„ len, indien fe haere macht te buyten gaen, 'twelck „ in fulck een haet ligt zoude gebeuren kunnen. „ Af.vaeromme mij gereedzaemer zou dunken , een

,, ander

(*) Capelle Gedenkfchr. I. bl. 84.85. 121.232. Carnet. III. p. 147»

Sluiten