Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

y ■■- »

ma mm

&e On; = .--ti

51? GESCHIEDENIS

pen. De Regenten, onrJekker*Je, welk eennii?:: zij door hunne verdeeldheden en Godsdienst-verPr*»3l*" veroorzaakt hadden, offerden alks op aan de : ; -e Vrilatid. er. ie 'zizzz Ut 5 viz tmzGsz:z ■ 'i . "'" r-=r. . e;:. Gerei-ere?:-

regeering te grooden op de poinboopen van eene Waardigheid , die, ten eenigen tijde , zo veel voorc;.:; ut :.r. :.i--e "li: ;:e;;:~gr. Zl. i'.i wis:;- - ; :» nr. nvi Gi- ••■i-izy.'zï.zi'.s vennif :- ie So-itizaitir., vtr.ier. Ir. deeie :.-.ur;:jhi:i e;- rvr rriiie'. :.: herie: ie: Vr;'-e:i :z de />Gf*t::m. De vc-.ijver.re C:'.:'s-Ri".:n. fi-z-;.:r. i::: m -.v.-.::; z-e'-.-'ier.. ee'ererri er :rgebenrd, fielden zich zeer infehikhjk en kruipend geoorzaam aan,- zo lang bij leefde; maar,nanarhjks' ie r;re ::;=-. re:":::er. ::" z:; reeieiien z ■: v.7. >_rr.e ebeezere ~e;ri:rht:i , er wirez bedagt, om paaien te zenen aan *t misbruik vaat r-::. L:eier , rsr. re Ui^.:~ Uj-;'. Prrrf , hier en daar n e in 't bewind gebleeven, zogten , door v. ;.r r:. 're: zi'.iz* e:rre :e 'ziZi.'-rrr. . en

kwamen 'ertoe, om,waaneer de tijden deaerdraag*z--ttt. i ie h:::e ie- G:is:eri:-v::f:r: ier re<:.e'.i haat i den Ctntrm - Rem-amfirmmtfcbem Regenten een : ;e '•: te ve-reer - , zir z:ü ze rerre rzïztzzzg rertchaldigd waren. Mauitts werd te minder betreurd , dewijl hij zidr t ::ere "ezi r.zi: . :3 ie ir? V;:<?s deer

vnendKjkbeid te winren , en ai de blaam van den tegenlpoed der wapenen, ais ook bet vettWaaren der

mWÊÊÉ

Sluiten