Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vciirrk-

t.r ~i~

liZi

Dmitker krr Z.-erooras,

5zz GESCHIEDENIS

Mi3 wee:, hc* v.e! de ve-'r:aze-ie ve-rer^r'rè'r.ï vzr Zr krrUr.s; e- P.ric:. ie p'.rrs vinGc'd bekleedende , de waarde daar van heeft doen verzzirier.r.

Vast gaat bet , dat de Onderfiaidgelden althans r;»; ce Vc-.lr'jihe:;. Ir.

cez jLre MDCXXI . be-re::; zren 't de: Ir.woonderen van Hoilamd en TFestfrieslamdop 602417. Lr de r- de:e Ge\ves:ez Zizzer cp ::rrrer: re: zer'i; getal Wanneer men bier bijvoegt de Krijgslieden er Zeevzzrerien, als rrk iie zier ::r deeze te' rz onttrokken, zal de Volkrijkheid, toen ten tijde, ter Ir;:;.:::: :? v ::err:rde:j.r._:z:ri z.e.:e i ter vr::ier Deeze rzr z:»;:, .r re ve.gerze

izzrer , ;:e, i::: der re. zzirxen rrr.;ed der Verc:z:z:z:r :...L. Ir -"-'"r- er :e \ :::.:ere2 -.eide rze.. .. er eer. ;zare MDlXXiI, c;.- ; ;;7rimvemd, megeuwtmirrd at iimêmzatig Inwoonden: tha-s rzer, dit be: rrzrrer; ; ,a ~.?S-rsJ...:z>':J beloopt (f>

H:e: rei: ::k izr:er:;rzer . dz: ie Ge'-er. i:-:r de crJerZ.be: zere Ge veerer :-;errz::; al.er: Zender ; crz z-.n <_>-::'.;z ten Lz.::.e :e v;-;:er. i.e zsten der In- en Uiigaar.de Regten , aan de Adm rrliteiten komende, dienden tot befebenning der Zeevaard in E-jnpj. De Moeten , na de beide InJiém

en

(*} Hei.'uawe Gr—Je* , bL 41. letras ra» H%ü. bS.1S.19. P*hL Gebed - C*$. (f) Wag-TVAü ,4a%f. L &. bi. 17a.

Sluiten