Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 525

Zonderling is het, dat, in een Staat, gegrond op de Vrijheid des Koophandels» de vrugtbaarfle takken aan bijzondere Maatfchappijen zijn afgedaan , met uitfluiting van anderen. De Gfoenlandfche Visfcherij werd , in den jaare MDCXV, onder den naam van de Noordfche Compagnie, met dus een Voorregt van de Algemeene Staaten , voor twee jaaren, befchonken , en 't zelve , in den jaare MDCXVII, voor vier, en, in den jaare MDCXXII, voor twaalf jaaren, vernieuwd, wanneer ook de Zeeutvfche zich daar mede verèènigde. De Friezen kreegen 'er, eenige jaaren laater , deel in. Men hadt in Groenland verfcheide Pakhuizen en Traankookerijen , ten diende der Maatfchappije, opgerigt, waar van de overblijfzels- lang naa het eindigen der Maatfchappije , nog te zien waren. De voordcelen, iu'teerst vrij groot, verminderden allengskens, en de Maatfchappij moest het, in den jaare MüCXLV, opgeeven , wanneer de Walvischvangst voor ieder werd opengezet (*).

De Verèènigde Nederlanders blaakten van begeerte , om de Spanjaarden in America aantetasten. De rijke Mijnen van Mexico en Peru onthakcn het vuur hunner winzugt. Het vooruitzigt hier van flreelde hen temeer, dewijl zij niet al'een hoopten, evenals in de Oost-Indien, de ongelukkige Portugeezeu, gedwongene Onderdaanen van Spanje, maar ook de CajtiUaanen zeiven, te berooven en te ontzetten van de voornaamde bronnen huns rijkdönls. Niets minder

(*) Tegen*, Staat, ti D. b". 588 ejz.

P 3

MAORrtfi

Oprig-

ting der

Green-

landfche

Maat-

fchap'

pije.

Sluiten