Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 527

in naavolging der Oost - Indifche , werd met zo veel drifcs begeerd , dat de Staaten het tijditip van 't eindigen des Behands waarnamen, om het Octrooi te ver!eenen, op den derden van Zomermaand des jaars MDCXXI. getekend, en, in het volgend jaar , met nieuwe gunsten befchonken. De Maatfchappij was verdeeld in vijf Kamers, en verwierf dezelfde Voorregten, ais aan de Oost- Indifche waren toegeltaan, uitgenomen de benoeming van een Algemeen Bevelhebber , die de Algemeene Staaten voor zich behielden. Zij verkreeg het uitfluitend regt, om te vaaren, Koophandel, te drijven, Sterkten te higten , of Volkplantingen aanteleggen , van een Kreeftskeerkring af tot aan de Kaap der Goede Hoope; en in ge" heel America , van het Zuid - einde van Terraneuve tot door de Straaten van Magellan of Le Marre; in de Zuidzee, en op de Eilanden, tusfchen beiden gelegen. De Kamer Amfterdam hadt vier negende deelen; de Kamer Zeeland twee negende; de Kamers van de Maaze , van het Noorderkwartier, van Friesland en van Stad en Lande hadden ieder één negtnde. Eene Vergadering van negentien Perfoonen zou alle zaaken van gewigt beftuuren. Der Maatfchappije werd, voor den tijd van acht jaaren,! eene gehee'e ontheffing van Uitgaande en Inkomende Regten toegehaan. De Staaten beloofden eenen bijhand van zestien Oorlogfchepen en vier Jachten: waar bij de Maatfchappij een gelijk getal van Oorlogfchepen en Jachten zou voegen. De eerhe in'aag werd bepaald op tweeënzeventighonderdduizeud GulP 4 dens ,

Maurits.

Sluiten