Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5-3

GESCHIEDENIS

&l'.wRTTS.

V e —: e ■

flcrir.it van Br3ziL

der.?, Verdeeld in Act.en van z:sd.: re- d Gelders ; die 'er twee bezat, bekwaai daar door b;i regt, om tct de vcikièzkg van ce_.cn Lcv.:.:: .cbrcr men (*).

?t Liep aan tot Herfstmaand des jaars MDCXXIII, eer de West Indifche Maatfchappij eene Vluot van drieëntwintig groote Schepen en drie Jachten uitrustte, onder het beleid van Jacob Willekens , als Admiraal, en PiETtr; Pieterszoon Hein, alsViceAdmiraal Last ontvangen hebbende , om Brazil aarttetasten , kwamen zij in ce Allerheiligen Baay (Bahia de todos los Sanctos), voor de Hoofdi'ad Sant Salvador. Deeze, op een verheven hoek der Bjsv gelegen, dekte dezelve met verfcheidene Sterkten , en cok eene Vloot Portugeefche Schepen, daar. geankerd. Deeze aantlag zon mislukt zijn , indien zij, ca verfcheide vergeeffche poogingen , niet, in Booten gefcheept, eene Sterkte , op eene wel aL. lrrgevaarbjkfte, doch onverzaagdfte , wijze, aangevallen hadd ji , onder het beleid van den Vice- Admiraal Hein. :t Gelukte hem, deeze te vermeefteren. De Inwoonders en Soldaaten veriieien 's nagts de Stad, en de Bevelhebber, die de viugt niet hadt kunnen beletten , daadigde. De Overwinnaars behaalden onfehatbaaren buit , groothjks vermeerderd door het bcmagtigen van acht rijke Spaanfche Koopvaarders, die, misleid door de Spaanfche Vlag , die

men

(•" Crtct PJti.siSl; I. D. bl. 5*5. 5-3. ja;. ArrzEiu , L DLbL 61 enz.

Sluiten