Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 529

men liet waaijen , ter Baaije inflevenden. Dan zij wisten het gewonnene niet te behouden.

Jan van Dotvra, tot Bevelhebber van Sant Salvador aangeheld , werd , uitgereden, om het Land te leeren kennen, door Braziliaanen , in eene hihderlaage liggende, doodgefchooten. 'r Bevelhebberfchap ging eerst over in handen vaii Aliert , en, vervolgens , in die van Willem Schouten , twee -Broeders, van een ongeregeld gedrag, die zich aan allerlei buitenfpoorigheden overgaven , de tugt verwaarloosden, en de Bezetting naar welgevallen lieten leeven. De Portugeezen , landwaards in gevlugt, en door den Bisrchop van St. Salvador aangemoedigd en geleid, bedienden zich van deeze verag.el-oziug, en belegerden de btad. Eene herke Vloot, in allerijl in Spanje en Portugal uitgerust, kwam deezen te hulpe. De Hollandfche Bezetting, door gebrek aan Krijgstugt bedorven , en verdee'd , gaf' zich over, m.-t alles, wat dezelve bezat: alleen bedingen.;e, dac zij , met eenige daar toe behemde Schepen, mogt vertrekken. Eene overgave , te fmertlrker, dewijl , kort daar naa , eene nieuwe Hollandfche Vloot opdaagde , onder Boudewjjn Henorü-Szoon , die ziende, dat de Spanjaarden hem waren voorgekomen, den aanval niet durfde wagen. Hij hevende na Porto Rko , waar hij landde, en veel roofs behaalde, zonder het Kasteel te kunnen vermeeheren. In deezervoege kon de West - Indifche Maatfchappij geene behendige Vastigheid krijgen in het vijandlijk Land ; doch zij behaalde, onrneetelijke voordeden, P 5 door

Maurits.

Sluiten