Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

52C GESCHIEDENIS

VL\vam,

I

., wel als voor de Kederlandfche , zou openfmn; ,, dat beide de Maatfchappi,en , met gemeen over-

leg;, een vasten prijs zouden (lellen op de Specei, rijen , zo wei in bet inkoopen, als in het vertie„ r.n; dat in de Molukfche Eilanden, in Banda en „ in Amboina, de Handel zo zou worden gefdiikr, „ dat de Engdfcht Maatfchappij een derdedeel van

den gai.feüen Handel zou genieten, en dtHoilan„ ders de twee andere ; dat twintig Oorlogfchepen „ door de beide Maatfchappljen in de Oost-Indiëit „ zouden onderhouden worden, oin den Handel te „ beveiligen, en den Spanjaarden allen afbreuk te „ doen; dat de Regeering zou zijn in handen van „ eenen Raad van acht Perfoonen , beftaande uit „ vier Engeifchen en vier Hollanders, welke de ,, Raad van Delenfe zou genaamd worden , en be„ Haan moes; uit de aanzieulijkite D.enaaren van „ beide de Maatfchappljen; dat de Gevangenen aan „ wederzijden in vrijheid zouden gefield worden; „ en dat het eerde werk der zamenc.evoegde Oor;, logsvloot zou zijn, den Handel op China te zoe(,.ken, en die der Spanjaarden, in Manille, te be„ derven (*>" Twintig jaaren zou dat Verdrag land houden ; maar zij, die 'i zelve opftelden, nadien de gefteltenis der beide Volken te weinig overwoogen , om zich te kunnen verbeelden , dat het :ou worden nagekomen. IDeHoJtanders ftelden hunnen Bondgenooten voor,

her

(-*) Du Bois , p. 63. Aitzema , I, bl.17.

Sluiten