Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 533»

Specerijhandel uittefluiteu , en die alleen te behouden. Op een tijditip, dat de naijver in den Handel, en 't fmertlijk gevoel der laatst aangedaane verongélijkingen, de harten vatbaar maakten voor igterdogt, en met haat vervulden , kreegen de Hollanders, op Amboina, een Japanner Soldaat in handen, die menigmaal gezien werd op de Vestingwerken van het Kasteel , vraagende aan de Hollandfche Soldaaten na zo veele bijzonderheden, raakende de bezetting, den voorraad van Krijgsbehoeften , en andere dergelijke zaaken , dat de Gezaghebber , Har men van Speult, dien Man gevangen deedt neemen, om uit hem te ontdekken , of 'er agter dit bedrijf niet wel iets meer mogt verborgen zijn. De Japanner beleedt, naa eenige tegenllribbeliug, dat de Engeifchen eene zamenzweering gefmeed hadden , om zich meester van het Kafteel te maaken. Dergelijk eene belijdenis deeden andere Japanfche Soldaaten , in Hollandfchen dienst. Op hunne verkharingen werdGABRiër, Towerson , Koopman der Engeifchen , met lieden zijner Landsgenooten en één Portugees, in hegtenis gezet. Zij bekenden de zamenzweering, en werden allen ter doodltraffe verweezen. Eene zo i'chriklijke , en buiten twijfel al te zeer verhaastte , regtspleeging vervulde alle de Engeifchen op de Eilanden met woede. De eerhen , die in Engeland kwamen, verwekten die zelfde drift in hunne Landgenooten. Zij verklaarden , dat die zamenzweering niets anders was dan een harsfenfchim, door bedrog gefmeed, en het uitwerkzel van fchraap-enwinzugt;

Q a dat

/

Sluiten