Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 541

Ondertusfchen , indien men ooit zijn oordeel moet opfchorten, het is, buiten twijfel, in gevallen , zo duifier en ingewikkeld , waar de twistende Partijen Rrijdige bewijsftukken inleveren, en elkander de bitterfte verwijten doen. Dan , e:ns toegedaan zijnde, dat de Hollanders zich. hier misgreepen, en aan eene verregaande onregtvaardigheid en fchreeuwende wreedheid fchuldig gemaakt hadden, is het dan niet ten hoogden onbillijk , het misdrijf van eenige Perfoonen een geheel Volk te wijten, en 't zelve derNakomelingfchap ten laste te leggen (*) ?

Veel is'er gefprcoken, veel gefchreeven, overliet voor- of nadeel der beflootene Maatfchappijen. Eenigen varen heftig uit tegen alle inrigtingen, die den minden fchijn hebben van uithuilenden Hendel : andere beweeren, dat alle Handel volkomen vrij moet weezen en opendasn voor al'e Burgers van een zelf den Staar. Zijn 'er gevallen, waar in de vrijheid dienst doet, men kan niet loochenen, of .'er komen ook gevallen voor, in welken bepaalingen en uithui' tingen noodig zijn. In 't algemeen fchijnt men overtuigd, dat de Handel op de Oost - Indien onderworpen moet weezen aan Maatfchappijen , met uitfluitende Voorregten begiftigd , en dat die op de WestIndiën onder het onmiddelijk opzigt des Staatsbe ftuurs behoort te daan. Zonder ons intelaaten toi nafpeuringen, d;e buiten het behek van ons Tafereet kópen , merken wij alleen op, dat de beide Maat

fchap

(?) Aitzsma, I. p. 45*. z&o. 373.

Qs

M-unuTi.

Aanmerkingenoverde Msit(cliappijen,met uitfluitendeVoorreg. ten begiftigd.

Sluiten