Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2sa NEDERLA N D E N. 547

:- -eerder geidüeit zulks . se', "k c.=s:cr..-ee s. ter r>efcrdniping ; dan Terraaden deeze reefchimpers l.zrre cr.kw=ic . ze v. . c. i:ï:zr_r. v;r. dzz c.:zen naam, in *t begin der Hervorminge gegeeven aan de I -..z< - \iz ::: :zz-.r^._s ze: z:-.:r. zer. . die zeen ten Predikdienst febikte, en Ctüegiên der Pr-pheeten geheeten werden, 't Getal der CmUegiantcn is , naa dat de Verdraagzaamheid weder veld won. ajgeaBmen , en kan met wel bepaa'd worden, a «s de meesten behoorm tot andere Gezindheden oneer de C~r.iur.*n , welker Vergader:: gen z. \- re. - ; ie Cohegiën, bBjTen bijwoonen (*)-

Wat de Zeden des Volks betreft , 't rak gereedijk te bevroeder , dat de voortgang des Koopaaniels de jaiemzy , welke denzelven vergezelt, en de be<■-•-. li -rrg vin Glerzzzeld , êis eere Uni-r.z_ r.n

Xe-

(») m05hek Kerkl, Gefc'i. DC D. bL 35=- « Tesnr*. Staat, L D.W 80 enz. Wageiuak , die tAk een Lid geweest is vaa dit Genoodcbap , Amft. Gef:h. VUL Sc

fcl. -5 «s. er 549 5:4- R:-i"';--- ;"^;"r

i.-- C:::uiar.:eK , ei R-.yr.-b.r;e-i , ï;:er c== - = rr •-. J/aar DMpsgevmie* . bL 877. Veriihaü* God*.

re :;r:r:er, czz: Le-rer , :.: Li Ger:::/:;:: :e>::-;-:=. re:z'zer . z ■ reezz zs D,a:r: 1 ', zz> c*: -.-.i ;.-::: - :z V: k ce ;:iï::e zew:i ;-: cr::li rerirrer cd , :: =::= ze;: -:re::er:e L=ereiiziz |;lecze= :s rerxr . £=.:.-- 1: c=r C^z:^::-. Verpdering te Rotterdam , in de jaaren 17*1 en 17** akge> geever.

Mauhitj. Zi.iz.

Sluiten