Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bso. NEDERLANDEN. 551

leeraaren voorzien , en in een bloeienden fiand gebragt (*).

Veelen hebben den Nederlanderen Vernuft en Smaak willen ontzeggen ; dan het beeft hun , ten deezen da^e, daar aan niet geheel ontbroken. Men kan, wat de gedagten en uitdrukkingen betreft, niet wel iets keungers leezen, dan Sardi Venales, Satyra Menippea in hujus feculi hommes plerosque ineptè. eruditos, van Cun/eus: een Werkje, waar in hij zich van het wapentuig der Schertferij, op eene uitmuntende wijze, bedient tegen de gewaande Geleerden van zijnen tijd, en het, bovenal, gemunt heeft op de Hollandfche Godgeleerden , die het hatnas aanfchooten over Hukken , welken zij niet verftonden, en elkander bitter bejegenden , terwijl zij van de Genade, Eénsgezindheid en Liefde fpraken. Men wil, dat CuN/eus,in dit geestig Werkje, eenvoortbrengzel van zijne jeugd , eenige trekken wraakt,

toen hij bezaadigder jaaren bereikt hadt (f).

Wanneer de Gkoot zich te Parijs nederzette, ftootte hem geweldig de barbaarschheid, toen op de Predikftoelenenin'dePleitzaalen dier Hoofdftad heerfchende. 't ls eene verwondering wekkende , dan egter gegronde, aanmerking, dat de meeste Werken, die toen, in de Latijnfche Taaie , hier ten Lande, het licht zagen , voor 't meerendeel met den ftempel

van

(*) Halma Tooneel, Art. Academie. (t) PAr.uoT Mem. & füijl. Litt. des Pap*bas, IV. p. 240 &c.

Maurits.

Smaak der No derlanderen,

Sluiten