Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. tf$

ëerlandfche znaken gehandeld hadden , en vooral uitheemfchen , magtig te worden, dezelven te leeren, en met oordeel te leezen: waar hij gelegenheid vondt, bediende hij zich van ongedrukte Schriften , en fpeurde, wen hij kon , oor- en ooggetuigen op. Waarheid en onpartijdigheid beftuurde zijne pen. Zijn zuiver Duitsch en beknoptheid van ftijl veroorzaakte in 't eerst wel eenigen weerfmaak, en doet het nog bij veelen; doch, wanneer men iets toegeeft aan zijne zugt, om onze fchoone taal van de toen heerfchende bastaardij te zuiveren, welke hem vervoerde , om alles te verduitfchen, zal een weinig oefenings in 't leezen , en het ontdekken zijner taalfchikking , het anders duistere wegneemen , en de kieschheid in dit Werk het fmaaklijkst j onthaal ontmoeten. Wij hebben niet kunnen nalaaten dit weinige te zeggen van een Man, die zo menig een fchoon beeld in ons Tafereel leverde, en nooit te na gefproken wordt, dan van Lieden , die zijne verdiensten niet kennen (*).

Wij kunnen, zonder buiten ons beftek te treeden, niet gewaagen van alle Geleerden en Dichters , die den Vaderlande tot eere hrekten, en, in dit tijdperk, 't zelve aanmerkelijken dienst deeden. IsxOosterfche Taalgeleerdheid hak Espenius , van Gorcum , uit:

hij

(*) Zie] 't leeven van Hooft , voor zijne Werken : en Wagenaar. , die meermaalen Hooft zijnen Leermeester noemde, en altoos met de hoogde agting van hem fprak. Amft. Gefch. Xf. St.bl. 290.

R a

Mauritö Erpe«

NlUi.

Sluiten