Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 557

kreegen, om hem in verzekering re neemen. Hierop begaf hij zich, in hdte, van Rotterdam na Am. fterdam, waar hij zich, eenigen tijd , onder eenen anderen naam, onthieidt. Sterk en onophoudelijk waren de aanzoeken zijner Vrienden , dat hij een Verzoekfchrift aan de Staaten van Holland zou ophellen en overleveren. Hij vervaardigde 'er een; doch 't werd te min onderwerpelijk gekeurd. Verfcheide ontwerpen van anderen werden hem overgeleverd; doch hij kon tot niets belluiten, 't welk, hoe zeer van verre ook, na fchuldbekentenis zweemde. Zijne Partijen braden het eindelijk zoverre, dat'er, bij de Staaten van Holland, in 't voorjaar van MDCXXXU , met meerderheid van Hemmen , een befiuit genomen wierd , om tweeduizend Guldens te zetten op zijn lijf, en vijfhonderd op het lijt van elk , die hem huisvestte , of herbergde. Amfterdam en verfcheide andere Steden hadden egtei niet bewiliigd in dat befluit. Zich hier niet langer veilig agtende, vertrok hij, kort daar op , na Hamburg. Hier geraakte hij in kennis met den Heei Salvius , Vice-Kanfelier van Zweeden, een Man in Staat- en Letterkunde zeer ervaaren : deeze fchier. in den ommegang met de Groot zo veel beliaagen, dat hij een zeer gunstig getuigenis wegens hem aar den Groot-Kanfelier Oxenstiern zondt. Deeze geheel treedende in de maatregelen van den gefneu velden Koning Gustaaf Adolpii , een bewonderaai van de Groot , benoemde hem tot Raadsheer de' Koninginne van Zweeden , en baaren Afgezant aai R 3 't Ho

Maurits-

j f

Sluiten