Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 559

werwaards zijne reize beitemd was , blijft eene gisfmg: zeker is het, dat hij op de Kust van Pomeren fchipbreuk leedt, en, in een open rijdtuig, over Lubek , den zesëntwintigften van Oogstmaand des gemelden jaars , te Rostok , in een zeer flegten ftaat van gezondheid , aankwam , en , twee dagen daar naa, als een boetvaardig Christen , ftierf ; want de egtfte getuigenisfen hebben de lasterlijke leugens, wegens zijnen rampzaligen uitgang verfpreid , ten vollen wederlegd. Het Ingewand werd daar, en zijn Lichaam te Delft, begraaven.

Men vereerde zijne gedagtenis metGedenkpennin gen, te zijner eere geflaagen. 't Kwam in overleg, hem een Standbeeld te Delft opterigten , gelijk dal van Erasmus te Rotterdam; doch men werd te raade, eene Graftombe voor dien wijdvermaarden Man te vervaardigen in het Choor der Nieuwe Kerke, waar toe de Regeering van Delft vrijheid verleende, onder beding, dat het Opfchrift tergoedkeuringeaan Burgemeesteren zou gegeeven worden. Het ontwerp werd vervaardigd , en in plaat bewaard gebleeven door den Heer Cornelis van Alkemade , in zijne Inleiding tot het Ceremonieel en de Plegtigheden dei Begraafnisfen , en ook gevoegd in 't tweede Dee! der Leevensbefchrijvinge van de Groot , dooi Brandt en Cattenburgh. Dan de uitvoering daai van is toen gehaakt (*). Het liep aan lot den jaare MDCCLXXXI, wanneer het Choor der Delftfchi

Kerke

(f) Brandt Leeven van de Groot, bl. 403 enz.

Maurits.

, Graftombe,voor de Groot opgerigt.

Sluiten