Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dek. NEDERLANDEN. 565

«n dezelve verfmsadt, zal dit Regtsgeleerd Werk vrij van misflagen keuren: de Schrijver vervalt baarblijklijk tot het heerfchcnd gebrek zijner Eeuwe, omveelvt lüige aanhaalingen bijtebrengen ; doch te beweeren, dat hij niets meer doet, is hem lasteren. Zijn huk is vol bondige en klemmende redenkavelingen , en hij erkent zelve , dat aangetooge getuigenisfen niet kunnen dienen, .om beginzels te bewijzen (*).

Wij kunnen ons tot geen verflag inlaaten van de veelvuldige Werken, door deezen arbeidzaamen Man vervaardigd , en in 'c licht gegeeven. Daar hij van ■zijne kindsheid af fchreef, en den letterarbeid voortzet'e, toen hij in dienst zijns Vaderlands was , op Loeveflein zat , buiten 's Lands als Balling zwierf, en de waardigheid van Afgezant des Zweedfchen Hofs bekleedde, leverde hij heeds , nu grooter dan klei. ner, Werken ; en zijn 'er onuitgegeevene bij hem gevonden (f). Van deeze laatsrgemeiden kwam, lang naa zijnen docd, te voorfchijn zijn gefchiedkundig Werk, het Vaderland betreffende. In t zelve volgde hij, die een lief hebber der Ouden was, de vc er deppen van Tacitus , verdeelde het , even als deeze gedaan hadt, in Jaarboeken en Historiën, en drukte %'eele zaaken in weinig woorden'.uit, in eenen n.anlijken hijl. De Staaten van Holland en Westfries-

(*) Zie de Prtlcgomena voor het Werk de Jure Belli au'Pacis.

(|) Zie de Lijst vsa Werken in Brandt , Leeven van de Grtot, bl. 442.

S 3

Maüritj,

Sluiten