Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV INHOUD.

Fbederik Hendrik. De Veréénïgde Gewesten vee» henen bijftand aan de Proteftanten In Frankrijk.

V Voor gevallene hij Roebelle. De Vloot teruggeroepen. Verbintenis met Engeland. Verbond met Detnetnarken. Goch , Oldenzeel en Lach door Fbedekik. Hendrik hemagtigd. Grol gewonnen* Poogingen der Staaten , om den voortgang der 'Keizerlijke wapenen te fluiten. Qorlog tusfehen Frankrijk en Engeland. Groote Schatten, den Spanjaarden, op Zee, ontnomen. Belegering van 's Hertogenbosch. De Vijand valt in de Verenigde Gewesten. Amersfoort ingenomen. Wezel ingenomen. De Vijand verlaat de Veréénigde Gewesten, 's Hertogenbosch gaat, bij Verdrag 3 over. Andere, vernu-esteringen der Staaten. Onderhandelingen tot een tweede Bejïand. Onlusten , veroorzaakt door de ver. draagzaamheid der Remonftrauten. De Remonfiranten bouwen eene Kerk , te Amfterdam , en eene Kweekfchool. De Doorlugtige School te Amfterdam opgerigt. Wat Amfterdam tot deeze gemaatigdheid aanzette. Piet Hein fneuvelt.

Tweede Tijdperk.

Tiet gezag des Prinfen van Oranje vermeerdert. ——%

Tocht na Brazil. Aanllag op Duinkerken. —1

Overwinning op "t Slaak. —— Voorfpoed der Zweeaen in Duitschland. —— Roermonde, Maastricht- enz. bemagtigd. . Handelingen ovex den Vrede, en het veréénigen der Zeventien Ge-

wes'

Sluiten