Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD. v

westen. Verbond met Frankrijk, On¬

gelukkige Veldtocht der twee Bondgenooten. —7" Onlusten in Friesland.

De Stadhouders neemen toe in aanzien en magt. Gezagbetoon van Frederik Hendrik. Tocht na Brazil. In Oost -Indien krijgt alles meerder vastig'heids. Aanflag op Duinkerken. Nederlaag der Spaanfchen op'f Slaak. Overwinningen van Gustaaf Adolpii. Vermeesteringen der Staaten aan de Maas. Beleg van Maastricht. Groote Zamenzweering in de Oostenrijkfche Nederlanden. De Graaf van df.n Berge valt van de Spaanlche zijde af. Nieuwe openingen tot een Vredehandel. Dood der Landvoogdes fe Izarella. Veldtocht van FSEDERik Hendrik. Zaaken des Keizer rijks. Nieuwe Handeling en Verdrag tusfchen Frankrijk en de Staaten. Verbond met Frankrijk. Krijgsverrigtingen. Staat der zaaken in Duitschland. Gezamfckaf na Frankrijk. Verbond met Frankrijk , wegens het voeren van tenen openbaaren Oorlog tegen Spanje. Onderfcheide gevoelens over dit Verbond. Frankrijk verklaart den Oorlog aan Spanje. Optocht des Franfchen Legers. Slag bij d'Avein , en de verèènigmg der Franfche en Staatfch» Legerbenden. Vermeesteringen en hertocht der beide Legers. Voorfpoed der Spaanfchen. Elendige Jiaat des Franfchen Legers. Oorzaaken van de onheilen deezes Veldtochts. Aanmerkingen over de verdeeling der Spaanfche Nederlanden tusfchen Frankrijk en ^ Veréénigde Gewesten.

* 3 On-

Sluiten