Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fï INHOUD.

Onlusten in Friesland. Verandering in het Raadpenfionarisfchap. De oprigting der Utrechtfche Hoogefchool.

Derde Tijdperk.

Krijgsverrigtingen. Gdukkige Tochten na de

beide Indien. Bemagtiging van Breda. .

De Spaanfchen door Tromp in Duins geflagen. —.

em Frederik wordt Stadhouder van Friesland , en Prins Frederik Hendrik van Groningen en Drente. -— Huwelijk tusfchen den jongen Pnns Willem en eene Dogter van GrootBrittan je. , Omwenteling in Frankrijk r, Por^

iugal en Duitschland,

De Staaten verflappen in hunne Krijgsbedrijven. Vermeesteringen der Staaten in America. Zaaken in da Oost - Indien. De Koning van Frankrijk fchenkt den Prins van Oranje den tijtel van Zijne Hoogheid. De Prins wordt Eerfte Edele van Holland. Tijtel en Rang der /llgemeene Staaten. Breda door den Prins iuwagtigd. Gefchiilen met Engeland en d& Staaten. Der Staaten en der Franfchen invloed op de onlusten in Engeland. Aanflag op Antwerpen mislukt. Ongenoegen tusfchen den Prins en Amfterdam. Twist tusfchen de Algemeene Staaten en de Stad Amllerdam over Admiraliteits zaaken. Groote eere, aan Maria de Medicis beweezen. Weinig betekenenden Veldtocht. Overwinning van M. H.

Tromp

Sluiten