Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD. ' tx

gejlrooid. De Staatfche Afgezanten kunnen de belangen van Frankrijk en Spanje niet overéénbrengen. Het Ferdrag des Beftands in een Frede-verdrag veranderd. Foortgang des Ferdrags tusfchen Spanje en de Staaten. Ferflag van Fkederik Hendrik, om den Feldtocht te openen. Misnoegen van V FranfcheHof. Laatfle Feldtocht van Fredrik Hendrik. Zijne ziekte en dood. Afbeelding en Character van denzelven. De Staaten van Holland doen de vijandlijkheden ftaaken. De Franfche Gevolmagtigden doen het tekenen des Ferdrags draalen. Onderhandeling van den Heer Servien in den Haage. Kunstenaar ij en der Spaanfchen. De Heer Servien vergramd. Geestneigingen in het Gemeenebest. De Hertog de Longueville in gefchil met den Heer P&uw. De Heer Servien mist in zijnen toeleg bij de Staaten. Ferhond van Borgtogt tusfchen Frankrijk en den Staat. De Fredehandel fchijnt te rug te hopen. De Frede getekend. Middelen, bedagt, om eenen algemeenen Frede te bewerken. De Spaanfchen haaien de Staatfche Gevolmagtigden over tot het tekenen van den Frede. Infchiklijkheid der Spaanfchen voor de Staatfchen. De voornaamjle Artykelen van Munfterfchen Vrede. Ferklaaring é?« Franfchen. Hofs tegen deezen Vredehandel. Ferfchillen der Gewesten over het bekragtigen des Ferdrags. Redenen , bijgebragt voer den afzonderlijken Fredehandel. Aanmerkingen hier over. De Hollanders doen , bij meerderheid van jlemmen , het Fredes-verdrag bskragtigen. Bekragtiging van den Munfterfchen Vre* * de.

Sluiten