Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TAFEREEL

itt «lgemcei*

GESCHIEDENIS» van de VERééNlODE NEDERLANDEN* VÏ. Deel. L Stuk»

TAFEREEL ier aJgemeena GESCHIEDEHI3SS Tan de VERééNICBE NEDERLANDEN*

VI. Deel. I. Stuk,

Sluiten