Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Frederik Hendrik.

't Voorgevallenebij Ro(helle.

i i

j < 1

ia GESCHIEDENIS

Het hoofd der misnoegde en oproerige Hugenosten was de Hertog de Rohan. Diens Broeder, de Heer de Soueise , hadt zich meester gemaakt van het Eiland Ree , en met zijne Vloot tastte hij, op 't onverwagtst, de veréénigde Franfche en Hollandfche Z^eemagt aan op de Reede van Olonnes, bemagtigende niet alleen verfcheide Schepen van hun» die voor de beste Zeelieden desi aardbodems gehouden werden, maar noodzaakte hen ook tot eene verhaaste en fchandelij'ke vlugt. De veréénigde Vloot zogt deeze fchande uittewisfehen , en dien ramp te herftellen: hierom kwam dezelve, verfterkt, weder opdaagen. Zij vermeesterde het Eiland Ree. Soueise , wiens Vloot verzwakt was , en liegt door de zijnen onderfteund werd , moest , zeven Schepen verlooren hebbende , de wijk neemen na de Engelfche Kust. Deeze zege kostte den Overwinnaaren veel Volks. De manfehap van een Schip van Ro:kelle, welke zij verdrag geweigerd hadden, redde zich in de Booten, en twee mannen bleeven. Toen iet opgepropt was met Vijanden, Haken deezen het puuf in 't Kruit, en deden het, nevens vier andere, :laar rondsom liggende, Schepen, in de lugt fpria» ren. Dit wanhoopig bedrijf deedt het verlies der Dverwinnaaren op meer dan achthonderd man beloo)en. Dan deeze overwinning , aan de dapperheid les Hertogs de Montmorknci dank te weeten, iragt een doodlijken 11 ag toe aan de onafhanglijkheid er Franfche Hugenooten. Vol fmerts hier over, eten zij zich uit in de haatlijklte betuigingen tegen

de

Sluiten