Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12

GESCHIEDENIS

Henurïk.

Wanner men in Frankrijk het opontbieden des Vloote bcmerkte , vklen des ten Hove iterke klag-, ten : en het misnoegen was re grooter , cm dat de Capi e:n Kwast, van de Engelfche Kust na Hoh land ttevenende , eerst de Franfchen , die bij hem aan boord wa^n, met ffeweld in Engeland aan wal gezet, en de Fr.mfcle Vlag, met verontwaardiging, aFgewoipen hadt. De Koning verweet Aarsens, toen buitengewoon Afgezant der Staaten , dat hij hem om den tuin geleid hadt , met hem in de waan te brengen , dat de Staaten de Vloot veel langer in de Franfche Zeeën zouden laatrn , fchoon hij niet onkundig kon weeztn van het gegeeven bevel, om ze op te ombieden. Hij voegde 'er nevens , dat de Staa:en maar al te duidelijk toonden, weinig zijne Koninglijke Majelleit te ontzien, daar zij hem een trek gefpeeld, en door listige en trouwlooze beloften bedroogen hadden, om hem eenfchandelijkenVrede met zijne Onderdaancn te doen fluiten. Richelielt fprak op een nog hooger toon : hij befchuldigde de Staaten van ondankbaarheid , onvoorzigtigheid en trouwloosheid : verklaaiende, dat zijne Majelleit in gerne nadere handeling met de Staaten zou treeden, ZO lang men deezen , over het vertrek van Hautain, niet voliaan hadt. Aarsens moest alle de kunstenar.rijf n van zijn vondrijk vernuft in 't werk (tellen, om dit ongenoegen te (lillen. Schoon kundig van 't befluit der Staaten, betuigde hij, 'er niets vangeweeten te hebb< n , en de vriendfehap des Cardinaals, welke hij hoog waardeerde, te willen verbenren,

Sluiten