Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14 G E S CHIEDENÏS

FRRDF.RIK tjENDR'K,

Veibond met Deenem.irken.

( 1 \ ( ( 1

f t \

(

befmetlijke ziekte ontfïondt op de Vloot, en dezelve moest, zonder iets weczenlijks uitgevoerd, te hebben, ba EngeLiml terugkeeren (*)-

Uit deeze Verbintenis der Staaten met Engeland fpioot eene andere met den Koning van Deelemarken , dien zij beiden beloofden , in Duitschland'i tegen het Huis. van Oostenrijk te zullen helpen. Dit Verbond, 't welk den eerden grondOag lag tot de iuagtige Verbintenisfen , die in Europa gevormd weiden tegen den opgang van het heerschzugtig Oostenrijk, werd alleen ten vollen nagekomen door le Verêénigde Gewesten. Dan derzelver bijftand was riet genoegzaam, om den oorlogzugtigen Vorst in laat te dellen tot het boeten der tegenUagen , den Hertog van Bkunswjjk en den Graave van Mans. «blb overgekomen. Hij verloor deeze twee Veld)ver!len, en kreeg , bij Lutter, eene zwaare nederaage. De zege fcheen aan de Keizerfche wapenen rerkqogr. De Veldheer Walstein fprak, ten dien Uge, cm de Duitfche Forsten gelijk te maaken met le Grooten in Spanje , of tot den'rang van Capelaaneü aan 't Keizerlijk Plofte vernederen (f).

Frederik Hendrik was de eerde , die paaien telde^ aaa de vermeestering der Oostenrijkeren aan en Beneden-Rhijn. Schoon het verliesvans-^, felks beleg hij vergeefsch hadt zoeken optebreeken'

zeer

C*) AirzE.^A, t D. bl. 4<s3. 438. 480. Home, Hüt. h. L.

Ct) AlTÉSMA, I. D. bl. 45p. 4?6, 48o, gS7i

Sluiten