Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïo GESCHIEDENIS

Hendrik.

Grol gewonnen»

1027.

Poogin' gen der Siaaten, om den voortgang der Keizerlijke wapenen te fluiten.

In den Veldtocht des volgenden jaars on leraar de Prins van Oranje , in eigen portoon , de belegering van Grtl: eene Stad van aangelegenheid, uit hooide haarer ligging op de grenzen : de Bezetting ftroopte in Gelderland, Overijsfel} Groningen en Friesland. Deeze onderneeming was te bacblijker, dewijl Spinola niets verzuimd had: , 't geen kon ftrekken, om de?elve te verlterie.i; de verafgelegenheid van de Rivieren bragt een groot bezwaar te wcge in den toevoer der Holland-ren : zij werd verdeedigd door dapper Krijgsvolk, onder httbevelvan Mattiiijs van Duiken, een oud Krijgsman , die zeer veele proeven van zijne bekwaamheid gegeeven hadt. Frederik Hendrik kwam alle dee^e hindernisfen te boven, verfchanstte zich zo flerk , dat de Graaf van den Berge , met een Leger vaa vijftienof zestienduizend man , het ontzet vergeefsch beftondt. De Bezetting moest, wonderen van dapperheid gedaan hebbende , daadigen, en trok uit met welverdiende krijgs-eere (*),

Deeze vermeestering was te roemrijker voor Fait* derik Hendrik, daar Maurits voor die zelfde Stad, in gunstiger omltandigheden, het hoofd hadtgefiooten (f). Men hoopte, dat hij den loop zijner overwinnende wapenen zou voortzetten; doch 'er waren veele redenen, die de Staaten bewoogen, om meer verdeedigender dan aanvallender wijze te oorlogen.

Zit

(*) De Groot, het beleg van Grol. (f) Caprlle Gedenk/. I. bl. 430,

Sluiten