Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

Frederik

JkNDRIK.

Groote Se!i3tten, Óen Spanja ar den, op Zee, ontnomen.

i

I

1 ( ( l t t

4 ii

% v

den Oorlog tusfchen Engeland en Spanje. 'Er ïees misnoegen over het Zee- en Krijgsbeleid des Admiraals van Dorp tegen de Duinkerkfche Kaapers: hij werd van pligtverzuim befchuldigd , en zogt die blaam afteweeren , met de Admiraliteit te verwijten, dat ze hem vuile Schepen en geen voorraad genoeg gezonden hadt; doch het weezenlijke der zaake was een geheime last zijner Doorlugtigheid , om oogluikinge, ten wille van Frankrijk , te gebruiken (*). Gelukkiger Haagden de Scheepstochten na de WestIndien. De IFest • Indifche Maatfchappij hadt, in len jaare MDCXXVI, eene Vloot uitgezonden, onier het beleid van PieterPieterszoon Hein, die, rehjk wij gezien hebben, zich zo zeerdeedt uitmuneü in het veroveren van Si. Salvador. Met acht jroote Schepen en vijf Jachten bereikte hij de Aller'ieii;gcn.Baay, waar zesentwintig vijandlijke Scheien lagen, gedekt door 't gefchut des Kasteels. Onlanks het vuur der Batterijen en Schepen , veroverde hij tweeëntwintig van dezelven. 'Er werd aan uit bekomen tweeduizend vijfhonderd en vijfënzesig kisten Zuiker, zeer veel Tabak , Katoen , Huien, Verfhout enz. Men verbrandde alle de Portuccfche Schepen , op één na, dat men, gelaaden , a Holland bragt, en vier kleinen , die tot Jachten ^bruikt werden (f). —— Deeze Voordeelen , geeegd bij andere zeer aanmerkelijke , behaald door

Dirk

(*) Capelle Gedcnkr. I. bl. 4?9- 44a.

(f) De Laat, IV. B. Van dun Sande, IX bi, 431,

Sluiten