Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de& NEDERLANDEN. si

Dirk Simonsz. en Pieter Adriaansz. , wekten de

West-Indifche Maatfchappi] op, om eene nieuwe pooging en een meesterlijken flag te doen. Zij rustte eene Vloot uit van eenendertig Schepea. Men kan ligt raamen , dat handeldrijvende Maatfchappijen, in de keuze van eenen Vlootvoogd , niet naar gunst te werk gaan; maar op verdiensten zien. De dappere Piet Hein (deezen naam droeg hij doorgaans bij verkorting) bekleedde het Oppergezaghebberfchap. Hij hadt last, om op de Spaanfche Zilvervloot te pasfen, en dezelve , zo 't mogelijk was , te veroveren. Hij fievende na de Havana , waar dezelve verwagt werd, Bij 't Eiland Cuba vernam hij, uit eenige Visfchers, dat men in de Havana nog geen berigt hadt van zijne komst. Maar eene Spaanfche Bark, wat laater door hem bemagtigd , was door den Bevelhebber van de Havana gezonden , om de Spaanfche Vloot van de onze te verwittigen. Web haast daagde deeze laatlle op, en week , zo ras zij de Hollandfche Vlag zag, na de wal, denkende hei in de Baay van Mantoza te zullen ontkomen , waai de meeste Spaanfche Schepen aan den grond geraakten. Hein vermijdde de gevaarlijke Kust, en fchooi van veire : de manfehap, in Booten jop den Vijand afgevaaren, hadt nauwlijks twee fchooten gedaan, of de Spaanfchen ftreeken de vlag , en gaven zich over. Dus werd de rijke Spaanfche Zilvervloot, bë {taande uit twintig Schepen , fchier zonder flag o! floot, door. de oplettenheid des Vlootvoogds , et den fchrik aan, zijnen, naam , gewonnen. De ver 3 3 overdc

Frederiï Hendrik,

Sluiten