Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bkr NEDERLANDEN. *5

Vjenemarken , en Lodewijk de XIII. keerde na Frankrijk tc rag, zonder dat het tusfchen hem en

Philips tot een Vredebreuk kwam. Andere,

geheel onverwagte gebeurtenisfen bevorderden het volvoeren van zijn hachlijk ontwerp. Debeweeging^n, welken hij met het Leger maakte , ontrustten den Vijand • doch deeze wist niet te raaden, waar op hij het gemunt hadt. Eenigen meenden, dat het Antwerpen , genen, dat het Breda, en anderen, dat het Wezel, Maastricht, Pluist, of Zingen zou gelden. Niemand bijkans kon gelooven , dat de Prins het beleg van 's Hertogenhosch zou onderdaan, vóór dat hij die Stad inlloot met een Leger van omtrent veertigduizend man (*).

's plertogenbosch, de Maagd van Braband. gehéSten, dewijl die Stad nooit was ingenomen, fcheen, In de daad, onvermeesterlijk a Zo uit hoofde van de groote uitgeftrektheid dqr Vestingwerken , welke het inlluiten bezwaarlijk maakt , als van de Moerasfen, de diepe Gragten engeregelde aangelegde Sterkten, alle dienende , om de nadering te beletten. Antony Schets, Baron van Qrobendonk, een oud, ervaaren pp dapper Veldheer, was Bevelhebber. De Bezetting beilondt uif drieduizend man, behaiven tusfchen de vijf- en zesduizend Burgers, in Haat om de wapenen te draagen, aan den Krijg gewoon, beroemd door uitgeltaane belegeringen , en 'er altoos naijverig op

ge'

(*) Van Heurn \ Hertcgenbosch t II. D.bl, 403. ftfem de Fred. Henrj, p. 52.

B 5

Frederik Hendris,

Sluiten