Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

Frederik Hendrik,

gefield, om zichzelven te verdeedigen. Deeze Bezetting werd nog verfterkt door duizend man , die zich, door Moerasfen, eenen weg wisten te baanen door eene Plaats, van de Belegeraars onbezet gelaaten. De Aardshertogin hadt,met aanhoudendfmeeken, de Staaten bewoogen, om een Leger, zevenduizend Ruiters en vijfentwintigduizend Voetknegten flerk, onder 't bevel te Hellen van den Graave van den Berge , een Veldheer, die, zonder de kundigheden van Spinola te bezitten , hem niet in floutmoedigheid en dapperheid behoefde te wijken (♦).

Alle deeze hinderpaalen fchrikten den Prins van. Oranje met af. Op de vermeestering van V Hertogenbosch was hij te meer gefield , dewijl hij zijnen Krijgsroem wilde verheffen boven dien zijns Broeders, die twee keeren voor deeze Stad het hoofd hadt geftooten (f). Hij wist zich van het water van de Dommel en de Aa te bedienen, tot verflerkingzijner Legertlede, met eene dubbele Gragt, en zijne Verfchansfingen tegen de Belegerden en 't vijandlijk Leger, tot ontzet aangerukt, zo wel te dekken , dat noch de aanvallen van deezen , noch de uitvallen van genen, hem konden doen verhuizen. Hij vermeesterde verfcheidene Sterkten, 't geen hem in ffaat [lelde, om zijne Verfchansfingen intetrekken, en de

Stad,

(*) Van Heurn '$ Hertogenbosch, II. D. bl. 405-414. q) d'Estrades, I. p. 50.

Sluiten