Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 29

Mmtecuculli , door de lafhartigheid des Bevelhefr bers Tertulliaan van Dorp , die daar over met ballingfchap geflraft werd, van Amersfoort meester geworden was , eh daarop" het Huis ter Eem veroverd hadt. De Veluwe llondt bloot voor 't vuur en den roof der Vijanden, die tot de Poorten van Maarden hunne ltrooperijen voortzetten. Hilverfom werd aan kooien gelegd» 't Gerugt liep , dat zij Amfterdam zouden belegeren. Niets was in ftaat het Volk gerust te ftellen, 't geen, in langen tijd, deft Vijand zo nabij niet gezien hadt. Vart alle kanten zag men vlugtende Burgers met hunne tilbaare haave , na de Piaatzen , eiie zij de veiliglle waanden, henen trekken (*). Eene nieuwe verfterking van acht- of tienduizend man, onder Graaf Jan van Wasfau, uit misnoegen in Keizeilijken dienst getreeden, vermeerderde de verlegenheid. Het Gerneenebest fcheen ingezwolgen te zullen worden door drie vervaarlijke Legers der Vijanden. Men vaardigde Gezanten af tot Frederik Hendrik, met bede, dat hij het beleg van 's Hertogenbosch zou opbreeken , en de verlegenen te hulpe komen. De Prins, onveranderlijk in zijn opzet, om, gelijk hij voorheen betuigd hadt, liever te willen fterven, dan een beleg te verlaaten, 't welk reeds zo veel gekost hadt, en waar

van

(*) Capelle Geclenkf. I. bl. 533. Aitzema , I D. bl. 860. 868. Van den Sande , X. B. bl. 146. IIoofts Brieven . bl. 149. Ment. de Fre'd, Henry , p. 93-95. Wagsnaar Amfl. IV. St. bl. 439.

Frp.Derik Hendrik.

Sluiten