Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER. NEDERLANDEN.

3"

èe middelen, om ze op de been te houden, zagen , door dit verlies , den toevoer der leevensmi.ldelen afgefneeden, en waren alleen bedagt op een fpoedigen hertocht. Zij verlieten Amersfoort en liet Huis ter Eem , ontruimden de Feluwe, trokken fchielijk over den Tsfel, zonder ééne Plaats van aanbelang te hebben kunnen inneemen , of doordringen in eene welvoorziene Landftteek, waar zij op kosten der Ingezetenen konden teeren (*).

De tijding deezer bemagtiging verhaastte de overgave van 'y Hertogenbossh, waar het aan Buskruit begon te ontbreeken, en alle hoop op ontzet verdween. Naa eene manmoedige verdeediging van vijf maanden, daadigde zij op den veertienden van Herfstmaand 9 en is , zints dien tijd, 's Hertogenbosch, van eene (temmende Stad, en een vierde Lid der Staaten van Braband , als een Aanhangzel van het Gemenebest der Ferèènigde Nederlanden aangemerkt. Hoewel de Algemeene Staaten de Stad alle haare oude Voorregten lieten behouden, kreeg zij thans niet het minde deel in het Landsbeftuur, zelfs hadt zij, nevens de Meijerije, over de Geldmiddelen , door de Algemeene Staaten opgelegd , niets te zeggen. Schoon zij de openbaare handhaaying van den Roomsch-Catholijken Godsdienst niet konden bedingen, werd nogthans beloofd, dat men niemand

over

C*) Van- de:j Sande, X. B. M.t47. Aitzema, I. D. t'. 371. S?j. £>2*. 928. Mem. de Fred, Henry , p. 104» ïop. CaWlle Gcdenkf. I. bl. 535.

Frederi* Hekdiuk.

'j Hertegenbosckgaat , bij Verdrag,, over.

Sluiten