Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32

GESCHIEDENIS

Frederik üeivdrik.

Andere vermees- i teringen j deï Staaten* i c 1 i I

\

I I l

£ / li

V ii

over 't ftuk Vim defi Godsdienst moeite zou aandoen. Over de bepaalingen daaromtrent zijn, in 't vervolg, veele moeilijkheden gereezen (f). Deéze overwinning van 's Hertogenbosch werd, even alsdebemagtiglrig Vkn'Wezèl, met eert Dankdag en Vreugdebe. irijven vereerd: en bekende de Prins zelve, dat hij ie belegering van 's Hertcgenbosch , als hij de gelegenheid dier Stad zo wel gekend hadt, als hijzebe/ondt, nimmer zou beftaan hebben (f}.

Het te onderbrengen van 's Hertogenbosch , ge. ro'gd van de bemagtiging van Burik , tegen over Vezel gelegen, als mede van de Sloten Tsfelburg en lingelberg, breidde de Grenzen uit, en verzekerde iezelven. De Staatfche Krijgsbenden , door voorhoed moedig, trokken over den Rhijn, en namen, h 't Land van Kleef en Berg , verfcheide kleine' 'Jaatzen in. De Spaanfche Bezettingen gaven zich ereed over: het Krijgsgeluk der Nederlanderen oor 's Hertogenbosch en Wezel hadt hun verflaagen erftaakt. Eene menigte Huisgezinnen ontvlugttede -ani'en, die ten tooneele des Oorlogs firekten , en egaven zich in 't hart van Duitschland, of in de loote Steden. De vreugd der Ingezetenen van de réréénigdè Gewesten was geëvenredigd aan de grooteitl van 't ontkomen gevaar: en waarlijk was het

Ge-

(*) Van Hbürn 's Hertogtnbosfh, II. D. bl. 438-453. 7. D. bl. 2S5.

(t . He/O. Hol!. 1629. bl. 168. iSo". Capelle Ge::kj. I. D. bl. 546.

Sluiten