Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

fMEOKKUt Hï.NDRiK,

3 ] ]

i

<

t

< C ]

c I

ï

O

k

i

een Vertoog in tor afkeuring van het Beftand. De Paltsgraaf, cntthroonde Koning van Bohemen , geen kans ziende, om zijne Staaten wedertekrijgen , dan door het voortzetten van den Oorlog, fcoodteenGefthrift tegen het Beltand aan. Die 'c meest geleeden hadden bij den laatsten inval , zogten het nieuw Befland te weeren. De Predikanten verzetten 'er zich fterk tegen, zeggende, datrechtfchaapene Gereformeerden in gemoede geen Beltand met den Koning van Spanje konden maaken. Hunne voornaamte redenen waren, dat Gor> de zijnen niet zou veraaten; dat men op de Papisten en Spanjaarden niet :on vertrouwen : ., even of," fchrijft Aitzema, , de Protestanten hun woord heiliger gehouden had, den, wanneer 't belang hun dreef, en zijde magt , bezaten, om het te verbreeken." Zij voegden'er >ij, hoe het te dugten flondt , dat de Catholijken, n andere Gezindheden, en bovenal de Remonflranen, zich van een tweede Beftand zouden bedienen , m den waaren Godsdienst aantetasten , en den Staat verhoop te werpen. In Friesland liep zeker Lid er Regeeringe groot gevaar, dewijl hij zich hadt laten ontvallen, dat zij geen eisch op Spanje haden, maar Spanje op ons; en dat de Staat met geen ocd gemoed in den Oorlog kon blijven , wanneer panje Vrede begeerde. __ Het meerendeel der .egeeringe dagt eenpaarig , en op beter grond dan 3it, dat zij beltendige Vastigheden in de Indien >nden maaken, en hunne Grenzen in de Nederlann uitbreiden; dat een Beftand i'cuaadelijk zou weezen j

Sluiten