Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Frederik Hendrik.

Onlusten, veroorzaaktdoor de verdrcag- , Zaamheid omtrent 1 d: Re- ( tnon-

fii anten. '

1

1

i

( 1

36 GESCHIEDENIS

draagzaam betoonde omtrent de Catkolijken , en 't aan hem niet haperde, om hun de vrije handhaaving van hunnen Godsdienst te vergunnen in de Steden, den Spanjaard ontweldigd. Maar, toen de Priesters en Monniken, door de Staaten uit de vermeesterde Landen gedreeven, de vervolgingen, welken zij hadden moeten lijden, ten breedlten uitmaaten, en zeer vergrootten , wendde het Volk, inzonderheid de Adel en de Geestlijkheid , voor den Godsdienst bedugt , het oog elders heen. Met eene Bezending, aan de Landvoogdesfe afgevaardigd, boodenzijhunne diensten en hun leeven aan tot verdeediging van den Godsdienst en het Vaderland , met eenen volHagen ondergang gedreigd, indien alle de Spanjaarden, de veroorzaakers dier rampen, niet uit de bedieningen geweerd wierden (*).

De moeite, welke men in de Vereenigde Gewesten vondt, om het lot der Remonjiranten te verzagten • .vijst uit, hoe het geenzins gemaklijk viel , de Veriraagzaamheid in 't Gerneenebest intevoeren. De Synoden en de ijveriglie Contra-Remonjiranten hiellen niet op met klagten over de ftoutigheden der^frniniaanen, die het bij' hëimlijke Vergaderingen niet anger lieten berusten , maar beftonden in het open)aar te prediken. Meer dan elders werd te Amjieriam tegen hun gewoeld. Om de oproerige Verftoor-

ders

(*) Wagénaar Vaderl. Hifi. XI. D. bl. m. Capelle ïedcnkfch. 561. 606. Nani Hifi. Ven. Liv. VII. Meéure Francais, XV. p. 730.774.775,

Sluiten