Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Frederik Hendrik.

j i j

9 ( 3

4 I ]

De Re-

mon- j flranten ' bouwen * eene e Kerk, te Jimjler- r dam, en I eene

Kweek- c fchool. Ji

t* GESCHIEDENIS

raadde Btirgemeesrercn hem tot gemaatigdl>eic|. Zijne woede blaakte (lerker op , en hij voer op den Predikfloel heftiger uit, order anderen van Burgemcestewn zeggende , „ dat zij Geveinsden waren a „ die de Y veraars voor de Religie hier hadden ont„ fchutterd: dst hij voorheen algemeene uitdrukkin„ gen hadt gebruikt, maar nu bijzonderlijk zou n &aan, al zou het hem nog zo kvvaalijk genomen 5, wordcr. Dit hier vervolgd werden , die voor i, Gods Woord ijverden. Dat men bierergerwas te , werk gegaan met de Inquifitie, Perfecutie en Ver, VOtgiOgji dan de Koning van Spanje ooit in Span, je gedaan hadt. Dat men zelfs de Dienaars van , Gods Woord vervolgd hadt. Dat hij de Perfoo, neti niet noemde, maar dat elk wel verdaan kon, , wie hij meende." 't Leedt niet lang, ofBurgeneestereii deeden hem de Stad ruimen, gelijk zij dee;e ook ontzegd hadden aan zijnen Amptgenoot en Jededander in dit oproerig bedrijf, Kloppen-

urc (*).

Naar gelange zich de Wethouders te Amfterdatn veriger aankantten tegen de heethoofdige Kerklijen , namen de Remonjiranten meerder vrijheid, tl bouwden, eerlang, eene Kerk , waar in Episcoius de eerste Leerreden deedt , in den jaare /1DCXXX , en leedt niet meer dan vier jaaren , of ie zelfde Episcopius bekleedde , onder de Remonranten , te Amjlerdam, in de nieuw opgerigte

Kweek-

(*) Wagenaar 4mjl. IV. Si, bl 375 enz.

Sluiten