Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4i

GESCHIEDENIS

Freder'k Hendrik.

Pfrt Hein fneuvelt.

I

deelen, en dus langs de voeglijklle wijze moest voorkomen worden (*).

In dit Tijdperk is nog gedenkwaardig het fneuvelen van den dapperen Vermeesteraar der Spaanfche Zilvervloot, inde hooge waardigheid van LuitenantAdmiraal, met eene talrijke Vloot, in zee gefiooken tegen de Duinkerkers. In weinig weeken voerde hij meer uit dan allen , die voor hem na de Flaamfche Kusten gezonden waren: en men twijfelde niet , of hij zou de Zee geheel zuiveren van üie den Lande zo fchadelijke Zeeroovers. Men oordeelt, dat hij zich te roekloos tusfchen twee vijandlijke Schepen waagde, en te veel bloot gaf: de derde fchoot des Vijmds trof hem doodlijk, op den twintigften van Zonermaand des jaars MDCXX1X. De Hollandfche Vlootelingen, verbitterd door dit verlies, lieten niet if, den Vijand te bevegten, en keerden met drie ver)verde Schepen te rug. Hij was dus Overwinnaar so wel in zijn fterven als bij zijn leeven : zo dat de ichepen, die zijn Lijk overbragten, nauwlijks wisen, wat zij zouden doen, of treuren over zijn lood, of juichen over zijne zegepraal, die, fchoon ;een fchatten , als de voorgaande , aanbrengende, liet te minder lofs verdient. Eene allcrdeftigfte -ijkflaatlie begeleidde zijn overfchot na Delft „wat ene heerlijke Grafnaald nog zijne daaden vereeuwigt.

Hij

CO Wagenaar , Faderl. Hist. XI. D. bl. 47 - 49. Am/I' V. Sc. bl. 502.

Sluiten